หน้าหลัก
ผีเฮือน
ผีเริอฯร
[ผีเรือน]

น.ผีบรรพบุรุษที่คุ้มครองคนที่อยู่ในบ้านเรือนนั้น; ผีหอผีเฮือน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีเฮือน (ผีเริอฯร)