หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีเฮือน
อักษรล้านนา
ผีเริอฯร
เทียบอักษรไทย
[ผีเรือน]
ความหมาย

น.ผีบรรพบุรุษที่คุ้มครองคนที่อยู่ในบ้านเรือนนั้น; ผีหอผีเฮือน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีเฮือน (ผีเริอฯร)