หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผีเสื้อห้วย
อักษรล้านนา
ผีเสิ้อฯอห้วฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีเสื้อห้วย]
ความหมาย

น.ผีที่อาศัยอยู่ตามป่าเขา มีลักษณะพิเศษ คือไว้ผมยาวรุงรัง ตัวใหญ่ เป็นผีที่ชอบแปลงกายหลอกผู้คน โดยเฉพาะถ้าได้พบผู้ชายพลัดหลงเข้าไปในป่า ผีเสื้อห้วยก็จะแปลงกายเป็นสาวสวย ทั้งๆที่ในเวลาปกติผีเสื้อห้วยจะมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมาก จนมีคำเปรียบเทียบของคนล้านนาที่กล่าวถึงคนที่ไม่สวยว่า "หน้าอย่างผีเสื้อห้วย"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีเสื้อห้วย (ผีเสิ้อฯอห้วฯยฯ)