หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีเสื้อบ้าน
อักษรล้านนา
ผีเสิ้อฯอบ้าฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีเสื้อบ้าน]
ความหมาย

น.อารักษ์ ประจำหมู่บ้าน คือวิญญาณของเจ้าผู้ครองบ้าน ซึ่งชาวบ้านปลูกศาลแล้วเชิญวิญญาณนั้นมาสิงสถิตอยู่ เรียกว่า "หอเสื้อบ้าน" เชื่อกันว่า "เสื้อบ้าน" จะช่วยปกป้องให้หมู่บ้านนั้นให้แคล้วคลาดจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ตามปกติทุกปีจะมีการเซ่นไหว้ด้วยหัวหมู ไก่ต้มทั้งตัว เหล้าขาว เหล้าแดง ดอกไม้ธุปเทียน เป็นต้น ในช่วงฤดูกาลก่อนเข้าพรรษา เพื่อขอให้ ผีเสื้อบ้าน คุ้มครองปกปักรักษาผู้คนในหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข; ผีหมู่บ้าน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีเสื้อบ้าน (ผีเสิ้อฯอบ้าฯนฯ)