หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผีเยน
อักษรล้านนา
ผีเยนฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีเยน]
ความหมาย

น.เสือสมิง - ผู้มีอาถาอาคมแก่กล้า สามารถจำแลงแปลงกายเป็นเสือ มีความดุร้าย ชอบกินเนื้อดิบๆ เป็นอาหาร; เสือเยน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีเยน (ผีเยนฯ)