หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีเผต
อักษรล้านนา
ผีเผตฯ,ผีเระฯบตฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีเผต,ผีเปรต]
ความหมาย

น.เปรต - ผีที่มีรูปร่างผอมโซและอดอยากเสมอ กล่าว กันว่าอมนุษย์พวกนี้ ขณะที่มีชีวิตเป็นคนไม่ทำบุญให้ทาน ตระหนี่ถี่เหนียว เมื่อตายไปเป็นเปรตจึงอดอยาก รูคอเท่ารูเข็ม จะกินจะดื่มก็แสนยากลำบาก; เผต ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีเผต (ผีเผตฯ,ผีเระฯบตฯ)