หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีเก๊า
อักษรล้านนา
ผีเคั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีกเค้า]
ความหมาย

น.ผีต้นตอแห่งตระกูล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีเก๊า (ผีเคั้าฯ)