หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผีฮ่า
อักษรล้านนา
ผีร่า
เทียบอักษรไทย
[ผีร่า]
ความหมาย

น.ผีห่า,โรคห่า เช่น อหิวาตกโรค, ผีที่น่าเกลียดน่ากลัวโดยทั่วไป,คำที่ใช้ด่าคนเกเรไม่เรียบร้อย ว่า ไอ่ผีฮ่า,อี่ผีฮ่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีฮ่า (ผีร่า)