หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีฮุง
อักษรล้านนา
ผีรุง
เทียบอักษรไทย
[ผีรุง]
ความหมาย

ดู...ผีเงือกฮุง

ออกเสียงล้านนา
ผีเงือกฮุง
อักษรล้านนา
ผีเงิอฯกรุง
เทียบอักษรไทย
[ผีเงือกรุง]
ความหมาย

น.รุ้งกินน้ำ - ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดจากแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำในอากาศหักเห จึงเห็นเป็นแถบสี ๗ สี คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ; เงือกฮุง,ผีอี่ฮุง,ผีฮุง,อี่ฮุง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีฮุง (ผีรุง)