หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีอี่ฮุง
อักษรล้านนา
ผีอี่รุง
เทียบอักษรไทย
[ผีอี่รุง]
ความหมาย

น.รุ้งกินน้ำ; เงือกฮุง,ผีฮุง,ผีเงือกฮุง,อี่ฮุง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีอี่ฮุง (ผีอี่รุง)