หน้าหลัก
ผีหัวหลวง
ผีห฿วฯหลฯวฯง
[ผีหัวหลวง]

น.ชื่อฤกษ์ - เกณฑ์หรือทิศที่มีผีหัวหลวงประจำอยู่ ซึ่งนักปราชญ์ชาวล้านนาได้คิดคำนวณแต่งแต้มไว้ว่า หากจะทำการมงคลใดๆ ห้ามหันหน้าไปทางทิศที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีหัวหลวง (ผีห฿วฯหลฯวฯง)