หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีหัวหลวง
อักษรล้านนา
ผีห฿วฯหลฯวฯง
เทียบอักษรไทย
[ผีหัวหลวง]
ความหมาย

น.ชื่อฤกษ์ - เกณฑ์หรือทิศที่มีผีหัวหลวงประจำอยู่ ซึ่งนักปราชญ์ชาวล้านนาได้คิดคำนวณแต่งแต้มไว้ว่า หากจะทำการมงคลใดๆ ห้ามหันหน้าไปทางทิศที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีหัวหลวง (ผีห฿วฯหลฯวฯง)