หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีสือ
อักษรล้านนา
ผีสื
เทียบอักษรไทย
[ผีสือ]
ความหมาย

น.ผีกระสือ - ผีที่สิงอยู่ในตัวผู้หญิง ชอบกินของคาว ของโสโครก; ถ้า สิงอยู่ในตัวผู้ชาย เรียก ผีโพง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีสือ (ผีสื)