หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผีสึ่ง
อักษรล้านนา
ผีสึ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีสึ่ง]
ความหมาย

น.คนสติไม่สมประกอบ,คนไม่เต็มบาท

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีสึ่ง (ผีสึ่งฯ)