หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีสองนาง
อักษรล้านนา
ผีสอฯงนาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีสองนาง]
ความหมาย

น.นางไม้ - ผีเพศหญิงเชื่อว่าสิงอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ ที่มีลำต้นแฝดมีต้นตะเคียนเป็นต้น ว่ากัน ว่ามักจะปรากฏตัวให้เห็นในบ้านหลังที่ใช้ ไม้ดังกล่าวมาเป็นเสาหรือส่วนประกอบของบ้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีสองนาง (ผีสอฯงนาฯงฯ)