หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผีม้าบ้อง
อักษรล้านนา
ผีม้าบ้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ผีม้าบ้อง]
ความหมาย

น.ผีม้าบ้อง(ปาก,โบ) - ว่ากันว่า เป็นคนธรรมดาที่ถือคาถาอาคมแก่กล้า ตอนกลางคืนจะแปลงกายเป็นม้า วิ่งขึ้นล่องตามหมู่บ้านมีเสียงเท้ากระทบพื้นดังเหมือนเสียงม้าวิ่ง ชอบกินของคาว เช่นกบเขียด ตับไตไส้พุงดิบๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีม้าบ้อง (ผีม้าบ้อฯง)