หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีมด
อักษรล้านนา
ผีม฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีมด]
ความหมาย

น.ผีบรรพบุรุษของคนเผ่ามอญในล้านนา คู่กับ ผีเมง ในแต่ละปีจะมีการเซ่นไหว้ด้วยข้าวน้ำอาหาร ของส้มของหวาน และมีการฟ้อนรำ เรียกฟ้อนผีมด ด้วยเครื่องแต่งกายสีฉูดฉาด เช่น เขียว แดง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีมด (ผีม฿ดฯ)