หน้าหลัก
ผีฝาย
ผีฝายฯ
[ผีฝาย]

น.อารักษ์ที่ช่วยดูแลฝาย ที่ชาวบ้านสร้างขึ้น เพื่อผันน้ำจากลำน้ำใหญ่ไปเลี้ยงไร่นา เมื่อสร้างฝายเสร็จแล้ว ชาวบ้านจะอัญเชิญหัวหน้าของผีที่อยู่ในละแวกนั้นไปประจำอยู่ที่หอผี ส่วนมากมักตั้งอยู่บริเวณปากเหมืองหรือคลองส่งน้ำจากฝายนั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีฝาย (ผีฝายฯ)