หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีป๋วย
อักษรล้านนา
ผีปวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีปวย]
ความหมาย

น.คนแก้ผ้า,คนไม่นุ่งผ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีป๋วย (ผีปวฯยฯ)