หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีป๋กกะโหล้ง
อักษรล้านนา
ผีป฿กฯกโห้฿ลฯง
เทียบอักษรไทย
[ผีปกกะโหล้ง]
ความหมาย

น.ผีป่าผีดง - ว่ากันว่ามีผมยาวคลุมหน้า อยู่ตามป่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีป๋กกะโหล้ง (ผีป฿กฯกโห้฿ลฯง)