หน้าหลัก
ผีป๋กกะโหล้ง
ผีป๋กกะโหล้ง
ผีป฿กฯกโห้฿ลฯง
[ผีปกกะโหล้ง]

น.ผีป่าผีดง - ว่ากันว่ามีผมยาวคลุมหน้า อยู่ตามป่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีป๋กกะโหล้ง (ผีป฿กฯกโห้฿ลฯง)