หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีปู่แส๋ะย่าแส๋ะ
อักษรล้านนา
ผีปู่แสะย่าแสะ
เทียบอักษรไทย
[ผีปู่แสะย่าแสะ]
ความหมาย

น.ชื่อผีประจำเมืองเชียงใหม่ เดิมมีศาลอยู่ที่หมู่บ้านเชิงดอยสุเทพ ในปัจจุบันนี้ อยู่ที่วัดดอยคำ อ.เมืองเชียงใหม่ หลังสวนหลวงราชพฤกษ์ฯ แต่ละปีจะมีการเลี้ยงโดยใช้ "ควายก็อกหรือควายแถ่ว" ควายเพศผู้ที่มีเขายาวเพียงหู เป็นเครื่องสังเวย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีปู่แส๋ะย่าแส๋ะ (ผีปู่แสะย่าแสะ)