หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีปู่ย่า
อักษรล้านนา
ผีปู่ย่า
เทียบอักษรไทย
[ผีปู่ย่า]
ความหมาย

น.ผีบรรพบุรุษ - ผี หรือวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นผีประจำตระกูลที่มีการนับถืออยู่ในวงศ์ญาติเดียวกัน โดยจะมีบทบาทและหน้าที่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ในกลุ่มเครือญาติ ทำให้มีการแก้ไขปัญหาหรือยุติข้อขัดแย้งในหมู่เครือญาติได้ สืบทอดกันทางฝ่ายหญิง หากแม่ตายลูกสาวคนโตจะเป็นผู้รับช่วงต่อ ถ้าลูกสาวคนโตไม่สามารถจะรับสืบทอดด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกสาวคนถัดไปจะเป็นผู้รับช่วงแทน จะย้ายไปอยู่ที่ใดก็ต้องรับผีปูย่าตามไปด้วย ผู้ประพฤติตนอยู่ในจารีตประเพณี ผีปู่ย่าจะช่วยให้มีความสุขความเจริญตามสถานภาพหากทำผิดประเพณีผีปู่ย่าก็จะลงโทษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีปู่ย่า (ผีปู่ย่า)