หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผีปู่ดำย่าดำ
อักษรล้านนา
ผีปู่ดำย่าดำ
เทียบอักษรไทย
[ผีปู่ดำย่าดำ]
ความหมาย

ดู....ผีหม้อหนึ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีปู่ดำย่าดำ (ผีปู่ดำย่าดำ)