หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีปุ้งส้าว
อักษรล้านนา
ผีพุ่งส้าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีพุ่งส้าว]
ความหมาย

น.ดาวตก,อุกกาบาต,ผีพุ่งใต้; ดาวหล่น,ดาวอยวาด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีปุ้งส้าว (ผีพุ่งส้าวฯ)