หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีบ้าผีบุญ
อักษรล้านนา
ผีบ้าฯผีบุญ
เทียบอักษรไทย
[ผีบ้าผีบุญ]
ความหมาย

น.คนธรรมดาที่อ้างตนว่าวิเศษ สามารถทำกิจกรรมให้ผู้อื่นหลงเชื่อได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีบ้าผีบุญ (ผีบ้าฯผีบุญ)