หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีบ้าผีบิ๋ด
อักษรล้านนา
ผีบ้าฯผีบิดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีบ้าผีบิด]
ความหมาย

ว.บ้าๆ บอๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีบ้าผีบิ๋ด (ผีบ้าฯผีบิดฯ)