หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผีบ้านผีเฮือน
อักษรล้านนา
ผีบ้าฯนฯผีเริอฯร
เทียบอักษรไทย
[ผีบ้านผีเรือน]
ความหมาย

น.ผีบรรพบุรุษของแต่ละหลังคาเรือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีบ้านผีเฮือน (ผีบ้าฯนฯผีเริอฯร)