หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผีบ้าต๋าวอด
อักษรล้านนา
ผีบ้าฯตาวอฯด
เทียบอักษรไทย
[ผีบ้าตาวอด]
ความหมาย

น.คนบ้า,คนสติไม่สมประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีบ้าต๋าวอด (ผีบ้าฯตาวอฯด)