หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผีบ้า
อักษรล้านนา
ผีบ้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีบ้า]
ความหมาย

น.คนที่เป็นบ้า,คนที่มีพฤติกรรมผิดประหลาดจากคนทั่วไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีบ้า (ผีบ้าฯ)