หน้าหลัก
ผีต๋ายฮ่า
ผีตายฯร่า
[ผีตายร่า]

น.ผู้ที่ตายเพราะโรคห่า เช่น ไช้ทรพิษ อหิวาตกโรค เป็นต้น ว.ใช้เป็นคำด่าหรือสาปแช่งผู้ที่มีความประพฤติไม่ดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีต๋ายฮ่า (ผีตายฯร่า)