หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีต๋ายพาย
อักษรล้านนา
ผีตายฯระฯพายฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีตายพราย]
ความหมาย

น๑. แม่ลูกอ่อนตายหลังจากคลอดลูกใหม่ๆด้วยสาเหตุอันเกิดแต่การคลอดลูก น๒. ผีที่ตายเพราะความทรมานด้วยอาการผอมแห้งแรงน้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีต๋ายพาย (ผีตายฯระฯพายฯ)