หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีต๋ายก๋ม
อักษรล้านนา
ผีตายฯก฿ลฯม
เทียบอักษรไทย
[ผีตายกลม]
ความหมาย

น.ผีตายทั้งกลม - ตายทั้งแม่และลูกที่อยู่ในท้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีต๋ายก๋ม (ผีตายฯก฿ลฯม)