หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผีต๋าย
อักษรล้านนา
ผีตายฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีตาย]
ความหมาย

น.ศพ - คนตาย,ร่างคนที่ตายแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีต๋าย (ผีตายฯ)