หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผีต๋ามอย
อักษรล้านนา
ผีตามอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีตามอย]
ความหมาย

น.ผีตามอย - ผีที่มักสะกดจิต จับเอาเด็กไปซ่อน และบังตาให้ค้นหาเด็กนั้นไม่พบ แม้คนที่ตามหาเดินผ่านไปมาใกล้ๆก็มองไม่เห็น ส่วนเด็กที่ถูกจับซ่อนไว้นั้นเห็นผู้ที่ไปตามหา แต่พูดไม่ออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีต๋ามอย (ผีตามอฯยฯ)