หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผีด
อักษรล้านนา
ผีดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีด]
ความหมาย

น.เรียกนกกะทิ หรือนกกระติ๊ด ขี้หมูว่า นกผีด; ชื่อพรรณไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง กินได้ เรียก ผั๋กผีด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีด (ผีดฯ)