หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผีจั๊กแค่
อักษรล้านนา
ผีชักฯแระฯค่
เทียบอักษรไทย
[ผีชักแคร่]
ความหมาย

น.ผีชนิดหนึ่งว่ากันว่า มีรูปร่างคล้ายคน แต่ไม่มีสะบ้าหัวเข่า วิ่งเร็ว พูดไม่ได้; ผีจะแค่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีจั๊กแค่ (ผีชักฯแระฯค่)