หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผีกั่น
อักษรล้านนา
ผีกั่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีกั่น]
ความหมาย

ว.ผีดุ,ผีเฮี้ยน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผีกั่น (ผีกั่นฯ)