หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผี
อักษรล้านนา
ผี
เทียบอักษรไทย
[ผี]
ความหมาย

น๑.สิ่งที่เป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจปรากฏเหมือนมีตัวตนก็ได้ ทรงอำนาจที่จะบันดาลคุณและโทษให้เกิดแก่บุคคล ชุมชน สังคม และเผ่าพันธุ์ รวมทั้งสัตว์และพืชพรรณต่างๆ ได้ น๒. ศพ, คนตาย น๓. เรียกคนที่มีความประพฤติไม่ดีว่า ผี เช่น ผีพนัน - นักเลงการพนัน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผี (ผี)