หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผิ๋ดใจ๋
อักษรล้านนา
ผิดฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ผิดใจ]
ความหมาย

ก.โกรธ,แค้น ว.ผิดหวัง,ไม่พอใจ,ไม่สมหวัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ดใจ๋ (ผิดฯไจ)