หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผิ๋ดแผก
อักษรล้านนา
ผิดฯแผกฯ
เทียบอักษรไทย
[ผิดแผก]
ความหมาย

ว.ไม่เหมือน,แตกต่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ดแผก (ผิดฯแผกฯ)