หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผิ๋ดเถียง
อักษรล้านนา
ผิดฯถยฯง
เทียบอักษรไทย
[ผิดเถียง]
ความหมาย

ก.ทะเลาะกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ดเถียง (ผิดฯถยฯง)