หน้าหลัก
ผิ๋ดเถียง
ผิดฯถยฯง
[ผิดเถียง]

ก.ทะเลาะกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ดเถียง (ผิดฯถยฯง)