หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผิ๋ดเดือน
อักษรล้านนา
ผิดฯเดิอฯร
เทียบอักษรไทย
[ผิดเดือน]
ความหมาย

น.อาการไม่สบายเช่น วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด อ่อนเพลีย ซูบซีด ผอมเหลือง กินไม่ได้ นอนไม่หลับ อันเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุขณะที่อยู่ไฟ หลังคลอดลูก ไม่ปกปิดร่างกายให้อบอุ่น เป็นประจำ กินอาหารแสลง สูดดมกลิ่นเหม็นผิดปกติ (กิ๋นผิ๋ดสาบผิ๋ด) เป็นต้น มักเรียก เป๋นลมผิ๋ดเดือน ถ้าแก้ไขหรือรักษาไม่ดี ภายหลังมักจะมีอาการเหมือนกับคนเสียจริต เป็นบ้าไปก็มี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ดเดือน (ผิดฯเดิอฯร)