หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผิ๋ดป่า
อักษรล้านนา
ผิดฯป่า
เทียบอักษรไทย
[ผิดป่า]
ความหมาย

ก.การเดินป่าต้องระมัดระวังรักษาวาจาให้มาก จะพูดหรือทำอะไรที่ไม่สมควรไม่ได้ ถือว่าผิดป่า เช่น จะถ่ายอุจจาระปัสสาวะต้องขออนุญาตเจ้าที่ก่อน ตั้งใจกล่าวว่า สูมาเต๊อะแม่ธรณีเจ้าตี้ ขอขี้ขอเยี่ยวหน่อยเน้อ - ขออภัยอารักษ์เจ้าที่ ขออนุญาตถ่ายอุจจาระปัสสาวะหน่อยน๊ะ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ดป่า (ผิดฯป่า)