หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผิ๋ดบ้าน
อักษรล้านนา
ผิดฯบ้าฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ผิดบ้าน]
ความหมาย

ก.เข้าไปหมู่บ้านอื่น ต้องเคารพต่อกฏของบ้านนั้น หากทำผิดบ้านจะเป็นอันตรายได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ดบ้าน (ผิดฯบ้าฯนฯ)