หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผิ๋ดกั๋น
อักษรล้านนา
ผิดฯกันฯ
เทียบอักษรไทย
[ผิดกัน]
ความหมาย

ก.ทะเลาะกัน,ไม่ถูกกัน,ทุ่มเถียงกัน,ไม่ลงรอยกัน;

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ดกั๋น (ผิดฯกันฯ)