หน้าหลัก
ผิ๋ดกั๋น
ผิดฯกันฯ
[ผิดกัน]

ก.ทะเลาะกัน,ไม่ถูกกัน,ทุ่มเถียงกัน,ไม่ลงรอยกัน;

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ดกั๋น (ผิดฯกันฯ)