หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผิ๋
อักษรล้านนา
ผิ
เทียบอักษรไทย
[ผิ]
ความหมาย

สัน.หากว่า,แม้นว่า; ผิ๋ว่า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ๋ (ผิ)