หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผิ่ว
อักษรล้านนา
ผิ่วฯ
เทียบอักษรไทย
[ผิ่ว]
ความหมาย

ว.ลมเป็นต้นรั่วออกจากช่องหรือรอยแตกเล็กๆ: ยางรถผิ่ว เป็นเหตุให้ลมค่อยๆซึมออก,หม้อน้ำผิ่ว ทำให้น้ำซึมออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิ่ว (ผิ่วฯ)