หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผิวบ่าตันดิ๋บ
อักษรล้านนา
ผิวฯบ่าฯทันฯดิปฯ
เทียบอักษรไทย
[ผิวบ่าทันดิบ]
ความหมาย

ว.ผิวคล้ำ;ว่ากันว่าหญิงสาวที่มีผิวสีบ่าตันดิ๋บ มีเสน่ห์ยิ่งนัก สีมอย,สีดำมอย,สีตุ๊เจ้าไห้สิ๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิวบ่าตันดิ๋บ (ผิวฯบ่าฯทันฯดิปฯ)