หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผิว
อักษรล้านนา
ผิวฯ
เทียบอักษรไทย
[ผิว]
ความหมาย

น.ส่วนที่มีลักษณะบางๆ เป็นพื้นหุ้มอยู่ภายนอกของหนัง หรือเปลือก เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผิว (ผิวฯ)