หน้าหลัก
ผำ
ผำ
[ผำ]

น.ไข่แหน(ห นำ น) - ไม้น้ำเกาะกันเป็นกลุ่มลอยอยู่ในน้ำ ลักษณะเป็นเม็ดกลมเล็กๆ สีเขียว กินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผำ (ผำ)