หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผำ
อักษรล้านนา
ผำ
เทียบอักษรไทย
[ผำ]
ความหมาย

น.ไข่น้ำ/ไข่แหน(ห นำ น) - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียก ''ผำ/ไข่ผำ''; ไข่น้ำ หรือ ผำ เป็นพืชน้ำ มีลักษณะเป็นเม็ดรีๆค่อนข้างกลมเล็กๆคล้ายไข่ปลา ขนาดประมาณ 1 ม.ม.สีเขียว ไม่มีราก ไม่มีใบ เกาะกันเป็นกลุ่มลอยคลุมเหนือผิวน้ำเป็นแพ ขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำที่เป็นน้ำนิ่ง เช่น บึง สระน้ำ หนองน้ำธรรมชาติ โดยปกติจะมีมากในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ีไม่มีน้ำไหลเวียน เวลาเก็บต้องใช้สวิงช้อนขึ้นมา แล้วล้างให้สะอาด; ไข่น้ำ เป็นพืชผักพื้นบ้านที่นิยมใช้ประกอบอาหารมาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น แกง ผัด หรือใช้เป็นส่วนประกอบอาหารชนิดอื่น เพื่อเพิ่มรสชาติให้มีความหอม มัน อร่อย มากยิ่งขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผำ (ผำ)