หน้าหลัก
ผาเสิฏ
ผา(ระฯบาฯ)เสิฏฯ
[ผา(ปรา)เสิฏ]

ก.ประเสริฐ - ดี,งาม,วิเศษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาเสิฏ (ผา(ระฯบาฯ)เสิฏฯ)