หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผาหมาน
อักษรล้านนา
ผา(ระฯบาฯ)หมฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[ผา(ปรา)หมาน]
ความหมาย

ว.ประมาณ,ราวๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาหมาน (ผา(ระฯบาฯ)หมฯานฯ)